Τα αφροδισιακά αρώματα πιθανόν δεν έχουν καμιά δράση

Τα αφροδισιακά αρώματα πιθανόν δεν έχουν καμιά δράση
Sigma Live

Οι φερομόνες θεωρούνται συχνά συνώνυμο της ερωτικής έλξης, ωστόσο μελέτη που διεξήχθη σε δύο μεταξύ αυτών, που χρησιμοποιούνται κυρίως για τα λεγόμενα αφροδισιακά αρώματα, δεν μπόρεσε να αποδείξει τη δραστικότητά τους στον άνθρωπο. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Royal Open Science, η ανδροσταδιενόνη και η εστρατετραενόλη δεν είχαν αξιόλογη επίδραση κυρίως στον βαθμό...